Arkiv 2022


2022


Melding fra dugnadsjefen:

DUGNAD PÅ RUSKENESET LØRDAG 12.11 KL. 10-16

Arbeidsoppgaver:

Bygge rom på nausteloftet til fortøyning som ble dratt opp av sjøen.

Fikse det mekaniske verkstedet.


HUSK

BSSK medlemsmøte tirsdag 1. november kl. 19 i klubbhuset på Ruskeneset.


Restaurering og gjenbruk av galeasen "Gurine"

 

Møt legendariske båtbygger Kristian Djupevåg som var faglig leder for restaureringen. Styremedlem Bjarne Øymyr i interesselaget for "Gurine" er også med og viser film. Han vil også snakke om organiseringen av prosjektet og utfordringer rundt gjenbruk og drift av skuten.

 

Velkommen!

__________________________________________________________________________


Båtløft fredag 7. oktober.

Fem skøyter tas opp og skal stå på land i vinter.

__________________________________________________________________________


HUSK 

Medlemsmøte TIRSDAG 4 oktober kl 19 00 i Klubbhuset på Ruskeneset

Program: Geir Madsen vil fortelle om etappeseilaser i Østersjøen 

              Klubbaktuelt   

___________________________________________________


Stor begivenhet i klubben.

Velkommen til dåp fredag 27. mai.

Siste byggenummer fra BÅT og RIGG (v/Jakken) skal døpes ved kaien på Ruskeneset ved Strømme Bru i Fana ca. kl. 1900. Tini inviterer alle som har lyst til å inspisere og kommentere nybygget ombord fra ca. kl. 1700 og utover ettermiddag/kveld.

Enkel servering. Kle dere etter været. Ingen påmelding, bare kom.


Medlemsmøte tirsdag 7. juni 

Tur til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund tirsdag 7. juni.

Frammøte Ruskeneset. Samlet transport i minibuss. Avreise 17.30.

Det kreves påmelding senest torsdag 2. juni. (sms til 90890776 eller kimeas@online.no)

 

Vi regner med å være tilbake på Ruskeneset senest kl. 22.

 

Hilsen styret BSSK


Dugnad 21 og 22 mai

Det blir dugnad lørdag 21. og søndag 22. mai, kl 10-16 begge dager.

Det blir i hovedsak maling og rydding,


Hus og Dugnad, Frode Dahl 901 70 892


Båttinget 2022: Resolusjoner

26.04.2022

Den båtpolitiske debatten under Båttinget i Bergen denne helgen ga også noen resolusjoner for Båtforbundets videre båtpolitiske kurs.
Resolusjonene kom fra forskjellige komiteer i KNBF med deres innstillinger. Sakene ble fremmet, debattert i salen og blant utvalgte politikere og stemt over.

 

Uendret promillegrense

«Promillegrenser på sjøen ble behandlet og fastsatt av Stortinget i 2019. KNBF stiller seg bak myndighetenes tilråding for promillegrense på sjøen i Norge. – Sikkerhet- og utdanningskomiteen synes dagens 0,8 er hensiktsmessig.» Ingen stemmer imot.


Drivstoffpriser

«Drivstoffpriser har nådd høyder som ikke er forenlig med praksis for sedvanlig fritidsaktiviteter hos båtfolket. KNBF krever at regjeringen snarest foreslår tiltak som modererer prisnivået tilsvarende 2019-nivået som strakstiltak. Det er ingen rimelighet at CO2-avgift og veibruksavgift + mva tar 1/3 av drivstoffprisen.» Ingen stemmer imot.


Praktisk utsjekk for båtførerprøven

«Båtforbundet finner nåværende ordning for båtførerbevis utilstrekkelig. Båttinget 2022 ønsker tiltak for forbedring av båtførerbevisordningen med en praktisk utsjekk. Dette utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. KNBF retter henstilling til Stortinget ved de politiske partier for fremdrift.» En stemme imot.

Som kjent består dagens Båtførerprøven kun av en teoretisk prøve uten krav til verken kurs eller praktisk lære. – Båtforeningene er veldig nære til å kunne ta en rolle her, fortalte debattleder Nils E. Tangedal.


Tømming av septik

«KNBF støtter nåværende generelle tillatelse til tømming av båtseptik mer enn 300 meter fra land i åpent farvann. Innerst i fjorder og i andre miljøutsatte farvann bør ansvarlig kommune kunne fastsette tømmeforbud innenfor gitte områder, f.eks. en kartgrense.

En forutsetning for å innføre tømmeforbud er etablering av tømmestasjoner som bør kunne være koblet til det offentlige avløpsnettet. Det bør foreligge dispensasjon for båttyper som ikke har og ikke kan installere båttoalett.

For båter der det kreves tilpasning av tømmeanordning, må det gis tilstrekkelig med overgangstider/år». Enstemmig vedtatt og KNBF har en ny policy.


Offentlig obligatorisk båtregister

«Basert på tidligere vedtak i forbundsstyret innstiller Båttinget 2022 at det skal innføres et offentlig pliktig obligatorisk båtregister i Norge. KNBF ser det som naturlig at dette baseres på en forenklet utgave av NOR-registeret til Sjøfartsdirektoratet». En stemte imot forslaget, og dermed vedtatt.

– Vi er kjent med at dagens frivillige register Småbåtregisteret, som Redningsselskapet drifter, gir inntekter til beredskap, og dette mener vi må kompenseres av det offentlige, tilføyde generalsekretær Stig Hvide Smith.

– Et pliktig register er avgjørende for vrakbåtproblematikk, i beredskapssituasjoner og for etterlatte båter, fortalte leder av miljøkomiteen Jørn Fjellsaune, mens enkelte var skeptiske til nye fiskale avgifter som følge av et slikt register.


Havvind

«KNBF er på generelt grunnlag skeptisk til vindturbiner i kystnære farvann både til lands og til havs. Naturmiljø og friluftsområder på sjø og land vil få større betydning for folkehelsen og deri fritidsbåtlivet i tiden fremover.

Konsekvensutredning (KU) må utføres før søknad om konsesjon blir saksbehandlet og gjort vedtak om.

Vindturbiner til havs vil utvilsomt påvirke fritidsbåtlivet, avhengig av lokalisering og avstand fra land. Sjøsikkerheten vil være truet i mange områder, og det samme gjelder ulemper for fuglelivet, marine pattedyr, fiske og sjøfart generelt.

Det er også framkommet bekymringsmeldinger knyttet direkte til massetap fra rotorblader som inneholder hormonforstyrrende- og andre giftige stoffer (BPA, epoxy, microplast o.l.).». Etter diskusjon om hvorvidt KNBF bør være skeptisk eller på generelt grunnlag være imot havvind, ble forslaget enstemmig vedtatt med noen justeringer. Korrekt ordlyd står ovenfor.
Fyllingsbord - RS 4 FEIE.

Restaureringen av FEIE er krevende, men med bistand av Hardanger Fartøyvernsenter går det på fram. Et av de de mer utfordrende arbeidsstykkene har vært å lage fyllingsbord i skutesiden. Det følgende beskriver fremgangsmåten (fritt etter Ivar Hoflandsdal):


Fyllingsbord 9 spant FEIE

Spantene må slettes. Legg på del av hudplanke og slett etter den. Smør med tjære på spant og band.

Dampes en time pr. tomme. Mer ved mye vri. Formes ved montering innen en halv time.


1. spikre malbord i hele lengden

1b. merk av vinkel på stevnenden med meterstokken e.l.

2. mål avstand fra øvre kant og opp til neste bord på hvert spant, noter på malbord, nummerert §F, 1-7, §B. Merk støtene fra bordet over. Ta vekk malbord. OBS! Må holde formen.

3. liten plank til å skrive på- parallelle sider-mål vinklene mellom hvert spant og bordet over og under. overfør de til skriveplanken nummerert som pkt.2.

4. mål bordbredden på innsiden ved hvert spant. Nummerer og noter på skriveplanken.

5. spikre malbord på bordemne ( skutsiden opp) - vær obs på kvist, yte og fiberretning i emne. Pass på at (høvl) bordet er flatt (kjølbord har buet innside)

6. overfør målene fra pkt. 1b og 2, til bordet. Nummerer.

7. sett en spiker i hvert merke. Malbord fjernes.

8. press og spikre stiv lekt inntil spikrene fra utsiden og lag strek.

9. finn største vinkel på oppsiden og sag (ikke sag bort streken) hele lengden. Skrått innunder. Nå er linjen parallellforskjøvet til undersiden. Denne er nå ferdig  og skal ikke endres.

10. sett planken på kant.

10b. høvl jevnt (linjen flyttes, men endres ikke).

11. mål opp vinklene fra hvert spant, trekk linjen og høvl.

12. merk ca 1/3 av plankens tykkelse og høvle 3 mm ut - nat.

13. legg planken med undersiden opp, overfør målene pkt.4, bruk metoden pkt.7 til 12; obs sag vinkel slik at skutesiden er bredere enn innsiden. Sag forfra.

14. parallellforskyv og sag til framenden. Ved stevnbord - obs. vinkel.

15. bor to hull (22 mm) til plugg og spiker (8 mm) fem cm fra enden. Høvl rund innsiden oppe og nede.

16. damp.

17. spikre planken i framenden først, press inn bakover og opp/ned ved hjelp av jekker, brekkjern, kiler etc. Spikre bakover (22/6!mm) en spiker/nagle i hvert tømmer vekselvis.

18. sag til bakenden.

Lykke til!

Bernt


Lady III til Middelhavet.

I disse dager kaster skipper Jørn Innvær Olsen loss. Lady III legger ut på en åtte måneders seilas med Middelhavet som mål. Turen går vestover til Orknøyene og videre nordom Skottland, sørover The Minch, Irskesjøen, Biscaya, rundt Iberiske halvøy og gjennom Gibraltarstredet. Sydenturister i vestre del av Middelhavet, kan oppleve å se skøyten seile forbi.


 

Medlemsmøte tirsdag 5. april kl. 1900 på Ruskeneset.

Tema: El-motor i redningsskøyten "FEIE"?

EVOY i Florø er ledende i utvikling av maritime el-motorer. Representant for firmaet vil presentere hva de har utviklet og leverer.

Dette skjer via TEAMS på skjerm i klubblokalet, og det er åpent for spørsmål og diskusjon.

En gruppe FEIE-entusiaster er invitert ombord i EVOYs demobåt lørdag 1. april og vil dele sine inntrykk på klubbmøtet.


TorsteinAkterfortøyningene til bøyerekken på Ruskeneset skal oppgraderes.

Havnesjefen har hatt dykkere nede og ettersett fortøyningsboltene, kauser, spleiser og sjakler.

Alle tau fra bunnfestene til ringen og videre til fortøyningsbøyene, er i dårlig forfatning og må fornyes.

Dette er, i følge havnereglementet, båteieres ansvar og klubbens kostnad. 


Utstyr er handlet inn og vil bli utlevert i klubbhuset helgen 22 - 24 april. Det er en fordel om man spleiser ferdig i løpet av den helgen. Havnesjef Leif Stavenes og prosjektleder Jarle Solli vil være tilstede og gi nødvendige instuksjoner. Nærmere melding til båteierne vil komme på SMS.

        


1. mars MEDLEMSMØTE

Første medlemsmøte blir arrangert tirsdag 1 mars kl 19 00 i Klubbhuset på Ruskeneset

Kunstner og fotograf ELISA HELLAND-HANSEN vil fortelle om seilas med Statsraad Lemkuhl fra Jamaica til Cuba ________________________________________________________________________

2022  8 februar. ÅRSMØTE. 

Møtet avvholdes på Stend vgs klokken 19 00.