Veteranskøyte vender hjem til Bergen igjen

 

Bergen Seilskøyteklubb, BSSK, har overtatt den 127 år gamle RS4 FEIE og har tatt den historiske skøyta hjem til Bergen våren 2019 - satt den på land, bygget hus og nå skal båten settes i stand. Restaurering foregår i tett samarbeid med Riksantikvaren og Hardanger Fartøyvernsenter samt at arbeidet støttes av store deler av det maritime kulturmiljøet i Norge. Økonomisk støttes prosjektet av både private og offentlige aktører. BSSK bidrag i form av dugnadstimer er estimert til å utgjøre kr 500.000,-

 

Det var i 1893 at den legendariske og produktive konstruktøren og skipsbyggeren Colin Archer bygget RS4 FEIE for Redningsselskapet.  Etter ferdigstillelsen ved Archers verft i Larvik i 1893, fikk skøyta ansvaret for å dekke kyststrekningen mellom Skudenes og Fedje.

 

RS4 FEIE har reddet 75 liv og assistert 197 fartøyer. Den kanskje mest kjente redningsaksjonen den var med på, var da den berget 26 fartøyer under en forrykende storm på Sletta rundt år 1900.

 

Det hører med til historien at FEIE i stor utstrekning ble bygget av materialer som ble til overs etter at Archer hadde fullført polarskøyta FRAM.

 

BSSK er en medlemsorganisasjon for personer med interesse for langkjølte, tungbygde skøyter og kuttere med og uten seil. Flere av medlemmene har egne seilskøyter av Colin Archer-typen. Mange har bygget sine båter selv. – klubben har 72 medlemmer og 43 båter med total tonnasje på over 500 tonn. Klubben disponerer et større område på Ruskeneset, utenfor Straume bro, hvor det er havn, kai, opplagsplasser, verksteder og klubbhus.