BSSK's vedtekter/regelverk

Klubbens vedtekter er delt opp i flere logiske sett.

Først og fremst gjelder Vedtekter for BSSK, som er hovedreglementet for klubben.

Det finnes også et Havnereglement og reglementet for Opplagsplass på land.

Til slutt har klubben også et eget Seilasreglement som brukes ved seilaser arrangert i klubbens regi.

Nyttig er også klubbens Poengnøkkel som brukes f.eks. ved tildeling av bøyeplasser, samt klubbens Prisliste