Vilkår for leie av opplagplass på Ruskeneset

 

1. Båten plasseres på anvist plass.

 

2. Båten skal støttes opp som skissert under, eller i eget opplagstativ dimensjonert eter båtens størrelse og vekt.

 

3. Båteier skal i leieperiode rette seg etter vilkårene for opplag, BSSKs havnereglement og henstillinger fra klubbens havnesjef.

 

4. Båteier har selv ansvar for båt, presenning og opplagutstyr i leieperioden og skal til enhver tid sørge for at det er ryddig omkring båten. Opplagplassen skal ryddes umiddelbart etter at båten er sjøsatt. Havnesjef kan igangsette rydding for leietakers regning.

 

5. Båt i opplag skal være forsikret og selskapets navn og polisens nummer skal oppgis i leieavtalen.

 

6. Leie for opplag skal forskuddsbetales etter spesifisert regning. For leie som strekker seg over et år, forskuddsbetales leien for et år av gangen.

 

7. a. Strømuttak skal være tilgjengelig for båt i landopplag.

    b. Det er ikke tillatt å ha varmeovn på når båten forlates i opplag. Før øvrig skal det maksimale strømforbruk begrenses til 2500 W.

    c. Strøm er ikke inkludert i landleie.

 

8. Opplagsplass på land gis for et bestemt tidsrom. Ved vinteropplag vil havnesjefen med minst to måneders varsel gi beskjed om sjøsettingsdato.

 

9. Utgifter til landsetting og sjøsetting dekkes fullt og helt av båteier.

 

10. Opplagpresenning og / eller presenningshus som strekker seg utover båtens mål skal før oppsetting godkjennes av havnesjefen

 

11. Alle restaureringsprosjekter som settes på land skal på forhånd ha godkjent oppsettelse og fremdriftsplan fra både havnestyret og hovedstyret. Alle nye båtoppsett skal godkjennes av både havnestyret og hovedstyret.

 

12. Mislighold av leieavtale og leievilkår kan føre til oppsigelse av leieforholdet med 2 måneders varsel.