Poengnøkkel for Bergen Seilskøyteklubb

 

Tildeling av ledig båtplass i BSSK’s båthavn på Ruskeneset  er summen av oppsamlede poeng fra poengnøkkel og bonuspoeng

Nr

Poengkilde

Poeng

1

Seilskøyte i tre

18

2

Motorskøyte i tre

12

3

Klassisk seilbåt i tre over 8 tonn

12

4a

Seilskøyte i ferro, stål eller plast

10

4b

Tillegg for gaffelrigg

2

5

Seilskøyte i tre med aluminiumsmast

10

6

Medlemsansiennitet, 5 poeng pr. år, max 25 poeng

5-25

7

Styreverv gir 3 poeng pr. år, max: 9 poeng totalt

3-9

Oppsamlet poeng ved verv i BSSK sitt styre er gyldig i maksimum 10 år etter at medlem gikk  ut av styret.

 

DEFINISJON

Med ”skøyte” menes tradisjonell norsk definisjon på skøyte, kutter, krysser, gavlbåt, skonnert, jakt, galeas eller tilsvarende langkjølte tungbygde båter. Lettbygde båter som ikke krever helårshavn som f.eks. knarr, drake, folkebåt, klassiske motorbåter eller lignende kan ikke tildeles fast plass i havnen.

Plasser som ikke er fast tildelt en båt, skal utlyses ved hver innkalling til medlemsmøte. Plass kan tildeles fartøy med lengde over dekk mellom 8 og 15 meter. Plasser på svai i bukten er for båter på max. 12 meter.

 

BONUSPOENG

Nr

Poengkilde

Poeng

1

Bruksbåt

2

2

Verneverdig fartøy (oppført på RA's liste)

2

3

Bruksbåt fiske eller frakt

1

4

Trebåts alder, 25-50 år: 1 poeng, over 50 år: 2 poeng

1-2

5

Langtur samme fartøy, pr. 1.000 nm med eier 1 poeng, max 5 poeng

1-5

6

2  bonuspoeng kan etter søknad tildeles båt som har ligget i klubbens havn i minst 30 år med samme eier, ved overdragelse til nær familie

2