Priser i BSSK

 

Nr

Tekst

Pris

1

Medlemskontingent

350,-

3

Fast plass i bøyerekke

6.000,-

4

Fremleieplass i bøyerekke, pr mnd

700,-

5

Fast plass på svai

2.500,-

6

Framleieplass på svai, pr mnd

400,-

7

Kai leie, pr døgn

75,-

8

Plass på  land, pr mnd, pr kvm

7,-

9

Depositum - land

5.000,-

10

Depositum - sjø

4.000,-

11

Utlevert ny nøkkel

200,-

12

Strømforbruk pr kw/h

2,-

13

Nøkkel leie

400,-

14

Ikke utførte dugnadstimer

350,-

15

Korttids leie for puss på land

500,-

17

Krane løft, etter medgått tid

 

18

Kaileie vinter pr.uke, Ekskl strøm.

300,-

19

Leie av klubblokalet

1.000,-

20

Ikke avtalt kailigge

150,-

21

Ikke avtalt landligge, pr mnd, pr kvm

14,-

22

BSSK vimpel

300,-