Innmelding

Innmelding i Bergen SeilSkøyteKlubb - BSSK


Fyll ut skjema og send inn, flere data tar vi senere.

- Ved innmelding bekrefter du at klubbens vedtekter, regler, erklæringer, priser og vilkår er lest og akseptert.


Pris for medlemskap er kr 350,-  pr kalenderår.  Du vil få tilsendt faktura.

- Medlemskapet blir gyldig og aktivt når betaling og alle data er registret hos oss